Vervolgsessies

Op basis van de vragen en cases die we ontvingen na de startdag ontwikkelden we onderstaand zeer praktijk gericht vervolgprogramma.

HEFBOOM 1: RUIMTELIJKE BELEID STEMT KERNONTWIKKELING AF OP NABIJHEIDSLOGICA
Met welke instrumenten kom je tot een goed locatiebeleid en hoe zet je ze in?
Of met andere woorden hoe slaag je er in om wonen en aansluitende activiteiten op de juiste plek te ontwikkelen.

Alle praktische info voor hefboom 1 (data, locatie, programma, voorbereiding en achtergrondinfo,...)

HEFBOOM 2: UITVOEREND RUIMTELIJK BELEID STEMT AF OP AANTREKKELIJKE KERNEN
Hoe kunnen we levendige kernen en wijken aansturen en de ambities in een duurzame praktijk omzetten?
Of met andere woorden hoe slaag je erin, eens een goede locatie beslist, om zorgvuldig ruimtegebruik en verdichting concreet te maken en de regie voor duurzame ambities te sturen en vast te houden

Alle praktische info voor hefboom 2 (data, locatie, programma, voorbereiding en achtergrondinfo,...)

HEFBOOM 3: POTENTIEEL IN COLLECTIEVE, HERNIEUWBARE ENERGIE AANBOREN
Identificeren en koppelen van energie- en warmtebronnen aan kernen en verdicht wonen

Alle praktische info voor hefboom 3 (data, locatie, programma, voorbereiding en achtergrondinfo,...)


Inschrijven voor de vervolgsessies

Met dit formulier kunt u inschrijven voor de vervolgsessies en ons ook uw vragen of cases laten kennen.