Slotdag: Recepten voor kernversterking

De inschrijvingen zijn afgesloten. Voor meer info kunt u mailen naar jessika [dot] de [dot] lille [at] bblv [dot] be.

>> DOWNLOAD DE BROCHURE

De slotdag van het project "Levendige stads- en dorpskernen als opstap naar een klimaatneutraal Vlaams-Brabant" vindt plaats op vrijdag 27 mei 2016, in de voormiddag, in het Provinciehuis van Vlaams-Brabant in Leuven.

Hoe kan ruimtelijke ordening bijdragen aan een klimaatneutrale provincie en gemeente? De afgelopen maanden organiseerde BBL workshops met ambtenaren ruimtelijke planning, mobiliteit en duurzaamheid om na te gaan hoe kernversterking als strategie ingezet kan worden voor een klimaatneutraal Vlaams-Brabant. Zo kwamen we tot recepten voor kernversterking.

Voor drie hefbomen voor kernversterking stellen we u op 27 mei de bevindingen en recepten voor:

  1. Met welke instrumenten kom je tot een goed locatiebeleid en hoe zet je ze in?
  2. Eens een goede plek gekozen, hoe zorg je er dan voor dat er ook een klimaatneutraal project komt?
  3. Hoe boor je in een woonwijk het potentieel in collectieve, hernieuwbare energie aan?

Programma

09h00 - 09h30: onthaal en koffie

09h30 - 09h45: Het belang van ruimtelijke ordening voor een klimaatneutrale provincie en gemeente

09h45 - 10h45: Recepten voor een klimaatneutraal locatiebeleid: van een masterplan tot planologische ruil

10h45 - 11h00: pauze

11h00 - 12h00: Recepten voor de regie van klimaatneutrale kernversterking: van hogere bouwdichtheden tot een autoluwe wijk

12h00 - 12h50: Recepten voor collectieve energie in woonwijken: van de energiekansenkaart tot een lokaal warmtenet

12h50 - 13h00: Slotwoord door Tie Roefs, gedeputeerde van de Provincie Vlaams-Brabant, bevoegd voor milieu en duurzaamheid

13h00: veggie broodjeslunch


>> DOWNLOAD DE BROCHURE

Meer info: jessika [dot] de [dot] lille [at] bblv [dot] be">jessika [dot] de [dot] lille [at] bblv [dot] be