Brochure: Recepten voor kernversterking

Hoe leg je als lokaal bestuur de basis voor een klimaatvriendelijke gemeente?


>> Download de brochure


Met het project ‘Levendige stads- en dorpskernen voor een klimaatneutraal Vlaams-Brabant’ ging Bond Beter Leefmilieu samen met gemeentebesturen op zoek naar concrete oplossingen voor kernversterking. Het resultaat is deze publicatie: een receptenboek met voorbeelden en instrumenten die steden en gemeenten kunnen inzetten voor een klimaatvriendelijke ruimtelijke ordening. 

Inhoud

Voorwoord: Kernversterking, de hoeksteen van de gemeente voor de toekomst

Inleiding: Dichter bij mekaar voor een beter klimaat

Hefboom 1: Locatiebeleid: waar bouwen? Minder versnippering, meer kernversterking

 • Recept 1: Strategische visie als basis
 • Recept 2: Herbestemmen van slecht gelegen woongrond
 • Recept 3: Planologische ruil met onderhandse overeenkomst
 • Recept 4: Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil
 • Recept 5: Verhandelen van bouwrechten

Hefboom 2: Regisseren van kernversterking: hoe verdichten? Sturen naar klimaatneutraliteit

Thema 1: Leegstand in de kern benutten: gebruik eerst wat er is

 • Recept 6: Leegstand inventariseren en activeren
 • Recept 7: Brownfieldconvenant: middel voor ruimtelijke recyclage
 • Recept 8: Wonen boven winkels
 • Recept 9: Onderbenutte woningen opdelen
 • Recept 10: Onderbenutte verkavelingen verdichten en e-noveren

Thema 2: Hogere bouwdichtheden: dichter bij mekaar, meer groen

 • Recept 11: Detailhandel in het centrum stimuleren
 • Recept 12: Bouwdichtheden gebiedsgericht verhogen
 • Recept 13: Criteria voor goede hoogbouw
 • Recept 14: Ontwerpend onderzoek
 • Recept 15: Slopen en verdichten
 • Recept 16: Gemeenschappelijk wonen

Thema 3: Mobiliteit: een autoluwe wijk

 • Recept 17: Lage autoparkeernormen
 • Recept 18: Garage swap
 • Recept 19: Hoge fietsparkeernorm
 • Recept 20: Autoluwe straten met een gemeenschappelijke parking aan de rand
 • Recept 21: Trage wegen als basis voor een ruimtelijk plan

Thema 4: Anders omgaan met eigendom: ruimte maken voor duurzame investeringen

 • Recept 22: Erfpacht: niet de kosten, wel de rechten op bouwgrond
 • Recept 23: Opstalrecht: de regie over bouwprojecten in handen houden
 • Recept 24: Stedenbouwkundige lasten
 • Recept 25: Verkoop onder voorwaarden
 • Recept 26: Publiek-Private Samenwerking

Hefboom 3: Ruimtelijke ordening en hernieuwbare energie. van fossiel naar 100% hernieuwbaar

 • Recept 27: De energiekansenkaart: van fossiel naar hernieuwbaar
 • Recept 28: De LATENT-scan: een energienet op lage temperatuur
 • Recept 29: Een lokale coöperatieve voor een gezamenlijk warmtenet
 • Recept 30: Zongericht stedenbouwkundig ontwerp