Leren van collega’s en experts bij het realiseren van uw klimaatdoelstellingen via versterking van stads- en dorpskernen

Kernversterking heeft oog voor inbreiding en het bundelen van diverse activiteiten zoals wonen, werken, winkelen, schoolgaan en zorg, cultuur en vrije tijd in een aantrekkelijke leefomgeving. Nabijheid van dagelijkse voorzieningen, herwaardering van kernen die goed ontsloten zijn  door openbaar vervoer, slimme verdichting met aandacht voor groen, natuur en biodiversiteit, inzetten op CO2-reductie via energie-efficiëntie en lokale energie leggen de basis voor een klimaatvriendelijke gemeente. De meeste lokale besturen denken hierover na, hebben er principes voor vastgelegd in hun structuurplan, komen tot acties in hun meerjarenplan en maken vandaag klimaatplannen op. 
BBL en de provincie Vlaams-Brabant willen met dit project lokale besturen helpen om hun doelstellingen op vlak van kernversterking versneld te realiseren.

Kernversterking: de voordelen

 • Door functies samen te brengen verminderen we de nood aan transport met bijhorende fijn stof en CO2 problemen. We staan minder in de file en zijn minder ziek.
 • We kunnen diensten zoals post, zorg aan huis en infrastructuur zoals rioleringen en andere nutsleidingen goedkoper organiseren. Ondernemingen kunnen hun logistiek goedkoper maken.
 • Door nieuwe wooneenheden anders - compacter, dichter bij elkaar en energiezuinig - te concipiëren sparen we op energie en andere kosten en wordt lokale energieproductie rendabel. 
 • Door na te denken over woontypologie, woonvormen en levenslang kwalitatief wonen kunnen we sociale, economische en ecologische meerwaarden creëren en een oplossing geven aan de kosten van zorg, aan vereenzaming, aan wisselende gezinssamenstelling. 
 • Kernen herwinnen hun aantrekkelijkheid voor de bevolking. Dynamische zelfstandige ondernemers dragen hiertoe bij en kunnen ook mee de vruchten plukken van hernieuwde levendigheid. 
 • We behouden en creëren meer groen en open ruimte, nodig voor waterhuishouding, biodiversiteit en ontspanning. Terugdringen van de bebouwde ruimte voorkomt ook het hitte eiland effect. 
 • Maar bovenal kunnen we door een doordachte en duurzame ruimtelijke (her)ontwikkeling onze CO2 uitstoot drastisch terugdringen.

Projectbeschrijving ‘Levendige stads- en dorpskernen voor een klimaatneutraal Vlaams-Brabant'

Rond twee of drie hefbomen voor kernversterking , organiseert BBL een leergemeenschap tussen lokale besturen en experts. Op het einde van het traject is er veel kennis uitgewisseld en beschikt u over instrumenten die onmiddellijk lokaal inzetbaar zijn én over een netwerk om sneller vooruitgang te boeken.

Het projectverloop is als volgt:

 • April - juni 2015 (voorbereiding)
  Peilen van noden en interesses bij de aankondiging van de startdag, verzamelen van voorbeelden.
 • 22 juni 2015 (start)
  Publieke startdag van het project met toelichting bij de thema's en het traject.
 • Juni - juli 2015 (lokale input)
  Lokale besturen kunnen inschrijven voor één of meer thema’s en laten weten wat voor hen zeer relevant is en/of hen sneller vooruit kan helpen.
  Een case die om een oplossing vraagt kan meegenomen worden doorheen het traject.
 • Augustus - september 2015 (planning werksessies)
  De inhoud en aanpak van de werksessies worden o.m. afgestemd op de input van lokale besturen en externe experts ter zake.
 • September 2015 - april 2016 (theorie wordt praktijk)
  • Per thema komen actief geïnteresseerde deelnemers 3 à 5 halve dagen samen om vragen, kennis en ervaring uit te wisselen en naar de juiste strategie en concrete oplossingen toe te werken, samen met experts.
  • Tussen twee werksessies in wordt de input verwerkt. Gaandeweg worden oplossingen concreter.
  • De laatste werksessie komt er een evaluatie en feedback op de voorgestelde tools.
 • Mei - juni 2016 (output)
  De oplossingen worden per thema gebundeld in een “toolbox voor kernversterking” met do’s en don’ts . Het traject wordt afgesloten met een brede bekendmaking.
   
De hefbomen voor kernversterking waarrond we gaan werken
 
 1. Hoe kan u het lokaal grondbeleid een nieuwe wending geven en meer afstemmen op het openbaar vervoersnetwerk?
 2. Hoe kan u in uw gemeente de regie van de ruimtelijke ontwikkeling voor meer kernversterking beter in handen houden?
 3. Hoe kan u op een rendabele manier kernen ook 100% energieneutraal maken via lokaal hernieuwbare energiebronnen?

Voorwaarden deelname

Doelgroep: lokale besturen, ambtenaren en intercommunales van de Provincie Vlaams-Brabant.
Lokale actoren van buiten de provincie kunnen aansluiten in tweede orde.
We vragen de deelnemers het engagement om gedurende het ganse traject waar mogelijk actief bij te dragen en feedback te geven: het is een leeromgeving om tot zeer praktijkgerichte output te komen.

Wil u aansluiten voor de vervolgsessies?

De inschrijvingen voor de vervolgsessies van hefboom één en hefboom twee lopen tot eind augustus 2015.

Inschrijven voor de vervolgsessies van hefboom 3 kan tot eind november 2015. 

U kunt hiervoor contact opnemen met Jessika De Lille, jessika [dot] de [dot] lille [at] bblv [dot] be of Trui Maes, trui [dot] maes [at] bblv [dot] be.

Praktijkvoorbeelden, cases?

We zijn doorheen het traject blijvend op zoek naar cases en voorbeelden om de thema's te stofferen en naar ervaringen binnen de lokale besturen met deze thema's. U kunt hiervoor contact opnemen met Jessika De Lille, jessika [dot] de [dot] lille [at] bblv [dot] be of Trui Maes, trui [dot] maes [at] bblv [dot] be.