HEFBOOM 3: POTENTIEEL IN COLLECTIEVE, HERNIEUWBARE ENERGIE AANBOREN

Voor deze hefboom zoomen we in op het identificeren en koppelen van energie- en warmtebronnen aan kernen en verdicht wonen

PRAKTISCH

Inschrijven

Inschrijvingsformulier workshops.

Data van de sessies:

Data: 10/12/15, 13/01/16 en 17/02/2016 telkens in de namiddag
27/05/2016 slotdag in het Provinciehuis in Leuven.

Locatie

Bond Beter Leefmilieu, Tweekerkenstraat 47 | 1000 Brussel. Zaal "La salle"

Agenda sessie 1 van 10/12/2015

13.00 - 13.30 Ontvangst met broodjes en koffie
13.30 - 14.00 Kennismaking en kader
14.00 - 14.30 Kernversterking en collectieve energievoorziening: een wandeling langsheen projecten en wat lokale besturen kunnen doen.
Dirk Knapen (Rescoop.eu, actief in energie en klimaat sinds 1994)
14.30 - 15.00 Vragen en discussie
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 15.30 Bezoek aan Malempré, collectieve energie voor het dorp op coöperatieve basis.
Dirk Knapen (Rescoop.eu)
15.30 - 15.45 Een niche in kernversterking en anders wonen, delen in ruimte en energie: de slimme inplanting als basis voor slim bouwen en collectieve energie.
Pieter Lootens (arch-ir en HVAC-deskundige/Istema, Cohousing Oostakker Aan De Ratte)
15.45 - 16.15 Vragen en discussie
16.15 - 16.30 Slotbevindingen dag 1 afspraken volgende sessie

Agenda sessie 2 van 13/01/2016

12.30u - 13.00u Ontvangst met koffie en broodjes
13.00u - 13.10u Inleiding
13.10u - 13.30u Energiekansenkaart: hoe ga je ermee aan de slag, Daan Demey, Planoloog Provincie Vlaams-Brabant
13.30u - 14.00u Bespreking
14.00u - 14.20u Landschapsenergie van snoeihout naar biomassa. Case Bocholt, Hans Jochems, Projectbureau Energiek Landschap van Regionaal Landschap Lage Kempen vzw (RLLK)
14.20u - 14.30u Pauze
14.30u - 15:00u Bespreking
15.00u - 15.20u Zwart en grijs water, keukenafval en GFT in een slim netwerk van gesloten kringlopen van energie, water en nutriënten, Wouter Demuynck van het consortium Schipperskaai in Gent
15.20u - 15.50u Bespreking
15.50u - 16.30u Slotbeschouwingen / afspraken volgende sessie 

Agenda sessie 3 van 17/02/2016

13.00u - 13.30u Ontvangst met koffie en broodjes voor deelnemers
13.30u – 14.15u Pedro Pattijn (Ingenium) over Latent (MIP-project), LAge Temperatuur EnergieNet evaluatieTool, gevolgd door vragen en discussie
14.15u - 14.30u Pauze
14.30u – 14.45u Introductie op de praktijkoefening, voorstelling van het gebied
14.45u – 16.15u Toepassing theorie op een concreet project, begeleid door Dirk Knapen en Pedro Pattijn. Daan Demey zoomt in op de energiekansenkaart voor het betreffende gebied.
16.15u - 16.30u Slotbevindingen en afspraken

Meer info

De context waarin deze hefboom past, de instrumenten die we willen bespreken, de meerwaarde voor de gemeente en andere verduidelijkingen vindt u hier.
In algemene tekst met achtergrondinfo voor de drie hefbomen vindt u hier.

Interesse in de andere hefbomen?

HEFBOOM 1: RUIMTELIJKE BELEID STEMT KERNONTWIKKELING AF OP NABIJHEIDSLOGICA

Met welke instrumenten kom je tot een goed locatiebeleid en hoe zet je ze in?
Data van de sessies
29/09/2015, 30/10/2015 en 24/02/2016 telkens in de voormiddag.
27/05/2016 slotdag in het Provinciehuis in Leuven.
Meer info

HEFBOOM 2: UITVOEREND RUIMTELIJK BELEID STEMT AF OP AANTREKKELIJKE KERNEN
Hoe kunnen we levendige kernen en wijken aansturen en de ambities in een duurzame praktijk omzetten?
Of, eens je beslist heb waar iets mag komen, hoe zorg je er dan voor dat wat er komt ook goed is en maatschappelijke baten kan opleveren.
Data: 29/09/2015, 30/10/2015 en 24/02/2016 in de namiddag.
27/05/2016 slotdag in het Provinciehuis in Leuven.
Meer info

Vragen?

Voor praktische vragen kunt u terecht bij Jessika De Lille, jessika [dot] de [dot] lille [at] bblv [dot] be.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Trui Maes, trui [dot] maes [at] bblv [dot] be.