HEFBOOM 2: UITVOEREND RUIMTELIJK BELEID STEMT AF OP AANTREKKELIJKE KERNEN

Voor deze hefboom zoomen we in op instrumenten om zorgvuldig ruimtegebruik en verdichting concreet te maken en de regie voor duurzame ambities te sturen en vast te houden

PRAKTISCH

Data van de sessies:

29/09/2015, 30/10/2015 en 24/02/2016 (let op gewijzigde datum) telkens in de namiddag.
27/05/2016 slotdag in het Provinciehuis in Leuven.

Locatie voor de eerste drie sessies

Bond Beter Leefmilieu, Tweekerkenstraat 47 | 1000 Brussel. Zaal "La salle"

Agenda sessie 1 van 29/09/2015

12.15u - 13.00u lunch met soep en broodjes samen met de deelnemers van Hefboom 1
13.00u - 13.30u welkom en kennismaking
13.30u - 14.15u kader en voorbeelden ter inspiratie
14.15u - 14.30u pauze
14.30u - 15.30u interactief: wat komt u halen; wat kunt u brengen?
15.30u - 16.00u bevindingen dag één, op welke items wil de groep op een volgende bijeenkomst dieper ingaan, verdere praktische afspraken

 

Agenda sessie 2 van 30/10/2015

13.00u - 14.00u Lunch samen met de deelnemers aan Hefboom 1
14.00u - 14.30u

Nick Deham van Mobiel 21 gaat dieper in op het spanningsveld tussen verdichten van woonwijken en een duurzaam verkeer- en parkeerbeleid.
1) binnen- en buitenlandse best practices worden kritisch bekeken
2) bestaande instrumentaria en mogelijkheden komen aan bod
3) we denken samen over de huidige 'oplossingspogingen

14.30u - 15.00u Vragen en discussie
15.00u - 15.30u Pauze en netwerking
15.30u - 16.00u Tinne Beirinckx van Stramien gaat in op de mogelijke instrumenten om tot een kwaliteitsvolle verdichting te komen. Hoe dicht kan je gaan, hoe voorzie je voldoende groen en publieke ruimte in een dense wijk,...
16.00u - 16.30u Vragen en discussie

Agenda sessie 3 op 24/02/2016

In deze derde sessie werken we met een concrete case, een gebied dat in aanmerking komt voor een klimaatneutraal, kernversterkend stedenbouwkundig project. Om de uitkomst van de workshop te verbeelden, maakt een creatief talent onmiddellijk een visueel verslag van onze bespreking.

Voor deze sessie vormen de voormiddag en de namiddag één geheel maar de sessies zijn natuurlijk ook apart te volgen.

In de voormiddag concentreren we ons op de potentie en de locatie van de site. Hoe zou deze site kunnen bijdragen aan klimaatneutrale kernversterking? We bekijken onder meer:

 • fiets- en wandelverbindingen naar het openbaar vervoer
 • parkeernormen, autodelen
 • dichtheid van het wonen 
 • verweven van wonen met andere functies
 • ruimte voor groen en water
 • ...

In de namiddag gaan we dieper in op de instrumenten om tot een goede uitvoering te komen. We bekijken bepalingen uit goede voorbeelden van een bestek, een verkoopsovereenkomst, erfpacht, de toepassing van stedenbouwkundige lasten,... en bespreken of en hoe die toegepast kunnen worden op onze case. Welke mogelijkheden bieden deze instrumenten om te komen tot:

 • een energiezuinige wijk
 • een hoge dichtheid met veel groen
 • gemeenschappelijke woonvormen
 • en kindvriendelijke wijk
 • ...

Het programma van sessie 3 van Hefboom 1 (voormiddag) en Hefboom 2 (namiddag)

09.30u - 10.00u Onthaal met koffie
10.00u - 12.30u Sessie locatiebeleid: wat is de potentie van de site
12.30u - 13.30u Pauze met broodjes voor deelnemers voormiddag en namiddag
13.30u - 16.00u Sessie uitvoerend ruimtelijk beleid: hoe zetten we instrumenten in
16.00u - 16.30u Slotbevindingen en afspraken

De dag vormt dus één geheel maar de sessies zijn ook apart te volgen. U gaat alleszins naar huis met een pak praktische bagage.

Meer info

De context waarin deze hefboom past, de instrumenten die we willen bespreken, de meerwaarde voor de gemeente en andere verduidelijkingen vindt u hier.
In algemene tekst met achtergrondinfo voor de drie hefbomen vindt u hier.

Interesse in de andere hefbomen?

HEFBOOM 1: RUIMTELIJKE BELEID STEMT KERNONTWIKKELING AF OP NABIJHEIDSLOGICA

Met welke instrumenten kom je tot een goed locatiebeleid en hoe zet je ze in?
Data van de drie sessies
29/09/2015, 30/10/2015 en 24/02/2016 telkens in de voormiddag.
27/05/2016 slotdag in het Provinciehuis in Leuven.
Meer info

HEFBOOM 3: POTENTIEEL IN COLLECTIEVE, HERNIEUWBARE ENERGIE AANBOREN
Identificeren en koppelen van energie- en warmtebronnen aan kernen en verdicht wonen
Data: 10/12/15, 13/01/16 en 17/02/2016 telkens in de namiddag
27/05/2016 slotdag in het Provinciehuis in Leuven.
Meer info

Vragen?

Voor praktische vragen kunt u terecht bij Jessika De Lille, jessika [dot] de [dot] lille [at] bblv [dot] be.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Trui Maes, trui [dot] maes [at] bblv [dot] be.