HEFBOOM 1: RUIMTELIJKE BELEID STEMT KERNONTWIKKELING AF OP NABIJHEIDSLOGICA

Voor deze hefboom zoomen we in op de instrumenten die er zijn om een goed locatiebeleid te voeren en hoe we die kunnen inzetten. Of met andere woorden hoe slaag je er in om wonen en aansluitende activiteiten op de juiste plek te ontwikkelen.

PRAKTISCH

Data van de sessies

29/09/2015, 30/10/2015 en 24/02/2016 (let op gewijzigde datum) telkens in de voormiddag.
27/05/2015 slotdag in het Provinciehuis in Leuven. 

Locatie eerste drie sessies

Bond Beter Leefmilieu, Tweekerkenstraat 47 | 1000 Brussel. Zaal "La salle"

Agenda sessie 1 op 29/09/2015

08.30u - 09.00u ontvangst met koffie
09.00u - 09.30u welkom en kennismaking
09.30u - 10.15u kader en voorbeelden ter inspiratie
10.15u - 10.30u pauze
10.30u - 11.30u interactief: wat komt u halen; wat kunt u brengen?
11.30u - 12.00u bevindingen dag één, op welke items wil de groep op een volgende bijeenkomst dieper ingaan, verdere praktische afspraken
12.00u - 13.00u lunch met soep en broodjes samen met de deelnemers van Hefboom 2

Agenda sessie 2 op 30/10/2015

09.30u - 10.00u Onthaal en koffie
10.00u - 10.30u Strategische aanpak: Paul Wuillaume van Omgeving legt uit hoe nabijheid en kernversterking kunnen doorwerken in het ruimtelijk beleid van een gemeente en welke instrumenten hiervoor ingezet kunnen worden. Dit ahv de herziening van het structuurplan van de gemeente Geel.
10.30u - 11.00u Vragen en discussie
11.00u - 11.30u Pauze en netwerken
11.30u - 12.00u Projectmatige aanpak: Sofie Rédelé van Re-vive geeft uitleg bij de brownfieldprojecten van Re-vive. Re-vive zet enkel in op brownfieldontwikkeling in stadscentra en heeft reeds meerdere duurzame projecten gerealiseerd.
12.00u - 12.30u Vragen en discussie
12.30u - 14.00u Lunch samen met de deelnemers aan Hefboom 2


Agenda sessie 3 op 24/02/2016

In deze derde sessie werken we met een concrete case, een gebied dat in aanmerking komt voor een klimaatneutraal, kernversterkend stedenbouwkundig project. Om de uitkomst van de workshop te verbeelden, maakt een creatief talent onmiddellijk een visueel verslag van onze bespreking.

Voor deze sessie vormen de voormiddag en de namiddag één geheel maar de sessies zijn natuurlijk ook apart te volgen.

In de voormiddag concentreren we ons op de potentie en de locatie van de site. Hoe zou deze site kunnen bijdragen aan klimaatneutrale kernversterking? We bekijken onder meer:

 • fiets- en wandelverbindingen naar het openbaar vervoer
 • parkeernormen, autodelen
 • dichtheid van het wonen 
 • verweven van wonen met andere functies
 • ruimte voor groen en water
 • ...

In de namiddag gaan we dieper in op de instrumenten om tot een goede uitvoering te komen. We bekijken bepalingen uit goede voorbeelden van een bestek, een verkoopsovereenkomst, erfpacht, de toepassing van stedenbouwkundige lasten,... en bespreken of en hoe die toegepast kunnen worden op onze case. Welke mogelijkheden bieden deze instrumenten om te komen tot:

 • een energiezuinige wijk
 • een hoge dichtheid met veel groen
 • gemeenschappelijke woonvormen
 • en kindvriendelijke wijk
 • ...

Het programma van sessie 3 van Hefboom 1 (voormiddag) en Hefboom 2 (namiddag)

09.30u - 10.00u Onthaal met koffie
10.00u - 12.30u Sessie locatiebeleid: wat is de potentie van de site
12.30u - 13.30u Pauze met broodjes voor deelnemers voormiddag en namiddag
13.30u - 16.00u Sessie uitvoerend ruimtelijk beleid: hoe zetten we instrumenten in
16.00u - 16.30u Slotbevindingen en afspraken

De dag vormt dus één geheel maar de sessies zijn ook apart te volgen. U gaat alleszins naar huis met een pak praktische bagage.

Meer info

De context waarin deze hefboom past, de instrumenten die we willen bespreken, de meerwaarde voor de gemeente en andere verduidelijkingen vindt u hier.
In algemene tekst met achtergrondinfo voor de drie hefbomen vindt u hier

Interesse in de andere hefbomen?

HEFBOOM 2: UITVOEREND RUIMTELIJK BELEID STEMT AF OP AANTREKKELIJKE KERNEN
Hoe kunnen we levendige kernen en wijken aansturen en de ambities in een duurzame praktijk omzetten?
Of, eens je beslist heb waar iets mag komen, hoe zorg je er dan voor dat wat er komt ook goed is en maatschappelijke baten kan opleveren.
Data: 29/09/2015, 30/10/2015 en 24/02/2015 in de namiddag.
27/05/2015 slotdag in het Provinciehuis in Leuven.
Meer info

HEFBOOM 3: POTENTIEEL IN COLLECTIEVE, HERNIEUWBARE ENERGIE AANBOREN
Identificeren en koppelen van energie- en warmtebronnen aan kernen en verdicht wonen
Data: 10/12/15, 13/01/16 en 17/2/2016 telkens in de namiddag
27/05/2016 slotdag in het Provinciehuis in Leuven.
Meer info

Vragen?

Voor praktische vragen kunt u terecht bij Jessika De Lille, jessika [dot] de [dot] lille [at] bblv [dot] be.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Trui Maes, trui [dot] maes [at] bblv [dot] be.