Levendige stads- en dorpskernen voor een klimaatneutraal Vlaams-Brabant

Op 13 december 2016 organiseerde Bond Beter Leefmilieu de studiedag 'Meer doen met bouwgronden', lees hier de presentaties

Hier vindt u recepten voor "Kernversterking” als strategie voor een klimaatneutraal Vlaams-Brabant. Dit project werd geselecteerd als een duurzaam milieu- en klimaatproject door de provincie Vlaams-Brabant.

Basisgegevens project

Uitgangspunt: de ruimtelijke wanorde en de spreiding van wonen, werken, winkelen en dienstverlening ligt mee aan de basis van onze hoge uitstoot aan broeikasgassen. Dit vergt immers heel veel verplaatsingen, die meestal met de auto gebeuren.

Doelgroep: lokale besturen

Doelstelling: de lokale besturen beschikken over concrete en bruikbare instrumenten om kernversterking versneld te kunnen realiseren.

Werkwijze:

  • We detecteren en formuleren hefbomen voor de versterking van stads- en dorpskernen
  • We organiseren een publieke startdag voor lokale besturen over deze thema’s en het verloop van het project.
  • We werken “recepten” uit met de lokale besturen die rond één of meer thema’s aan de slag willen. We doen dit in 3 bijeenkomsten per thema en laten ons bijstaan door experts ter zake...
  • Wat we geleerd hebben maken we bekend bij de andere lokale besturen.

Looptijd: maart 2015 – juni 2016

Meer info: Bond Beter Leefmilieu, Jessika De Lille, (0)2 282.17.48, jessika [dot] de [dot] lille [at] bblv [dot] be